HOW TO PROTECT INVESTMENTS IN YOUR BODY BY (NON-)SITTING

HOW TO PROTECT INVESTMENTS IN YOUR BODY BY (NON-)SITTING

Let’s say that you take very good care of your body. You clearly realize that a well-functioning body should not be an objective but rather a tool to achieve self-realization in life. So how to protect your body and the investments you have made to make it stronger, when your job requires you to sit all day? How to protect yourself against the degenerative environment that we see everywhere around us? One of the innovative solutions that brings about a fundamental cultural change is NESEDA chair.

 

Continue reading HOW TO PROTECT INVESTMENTS IN YOUR BODY BY (NON-)SITTING

ČÍTAŤ VIAC

Ako uchrániť investície do svojho tela (ne)sedením

AKO UCHRÁNIŤ INVESTÍCIE DO SVOJHO TELA (NE)SEDENÍM

Predstavte si, že patríte medzi ľudí, ktorí sa o svoje telo vzorne starajú. Jasne chápete, že funkčné telo nie je cieľ, ale váš nástroj na sebarealizáciu v tomto živote. Ako si uchrániť svoje telo a investície spojené s jeho zlepšovaním aj počas práce ktorá si vyžaduje sedenie? Ako sa brániť voči degeneratívnemu prostrediu, ktoré je všade okolo nás? Jedným z inovatívnych riešení, ktoré prináša zásadnú kultúrnu zmenu, je aj stolička NESEDA.

 

Continue reading Ako uchrániť investície do svojho tela (ne)sedením

ČÍTAŤ VIAC