Neseda, j.s.a.

IČO: 51118327
IČ DPH: SK2120608105

Sídlo: Hraničná 18, 82105, Bratislava

telefón: +421 903 251 720

E-MAIL:

office@neseda.com
obchodné a marketingovej ponuky, prezentácia, testovanie či ponuka pre firemných zákazníkov, otázky ohľadne objednávok

kontakt-neseda