Metabolický syndróm ako tichý zabijak. Aké riziká prináša a čo s tým má celodenné sedenie?

Každodenné sedenie niekoľko hodín v jednej polohe nie je zdravé. To asi vieme všetci. Čo však všetci nevieme sú dopady dlhodobého sedenia na zdravie človeka. Kým v minulých článkoch sme hovorili o priamych dopadoch dlhodobého sedenia na náš organizmus, dnes si povieme niečo viac o tichom zabijakovi – metabolický syndróm.

Hoci metabolický syndróm nevzniká priamo celodenným sedením, práve táto aktivity resp. neaktivita, ho do značnej mieri posilňuje a tým pádom celkový zdravotný stav zhoršuje. Poďme sa pozrieť na základné atribúty tohto stavu. Príznaky sú skryté niekoľko rokov a môžu mať fatálne dopady na ľudské zdravie.

Metabolický syndróm je skupina metabolických rizikových faktorov, ktoré sa vyskytujú spoločne a zvyšujú riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení a cukrovky 2. typu. Vo všeobecnosti sa diagnostikuje, ak má osoba akékoľvek tri z piatich nasledujúcich stavov:

  1. Abdominálna obezita (hromadenie prebytočného tuku v bruchu a okolo brucha)

Abdominálna obezita, tiež známa ako centrálna obezita, je stav, pri ktorom sa prebytočný tuk hromadí okolo brucha. Je rizikovým faktorom mnohých zdravotných stavov, vrátane cukrovky 2. typu, srdcových chorôb, mŕtvice, vysokého krvného tlaku a určitých typov rakoviny. Je tiež spojená so zvýšeným rizikom úmrtnosti. Najbežnejším meradlom abdominálnej obezity je pomer pásu a bokov (WHR). Vypočíta sa vydelením obvodu pása obvodom bokov.

WHR vyššia ako 0,85 u žien a 1,0 u mužov sa považuje za znak abdominálnej obezity. Liečba abdominálnej obezity zvyčajne zahŕňa zmeny životného štýlu, ako je zvýšenie fyzickej aktivity, konzumácia zdravej výživy s nízkym obsahom nasýtených tukov a rafinovaných sacharidov a zníženie kalorického príjmu. V niektorých prípadoch sa môžu odporučiť lieky a / alebo chirurgický zákrok.

Je dôležité poznamenať, že abdominálna obezita sa líši od všeobecnej obezity, ktorá sa meria indexom telesnej hmotnosti (BMI). Aj keď je BMI užitočným nástrojom na hodnotenie celkového telesného tuku, neposkytuje informácie o tom, kde sa tuk v tele nachádza. Preto by sa brušná obezita mala posudzovať oddelene od BMI.

  1. Zvýšené triglyceridy

Triglyceridy sú typom tuku nachádzajúceho sa v krvnom riečisku. Keď sa zvýšia hladiny triglyceridov, môže to viesť k zvýšenému riziku srdcových chorôb, mŕtvice a ďalších zdravotných komplikácií.

Vysoké hladiny triglyceridov sú spôsobené rôznymi faktormi, vrátane nezdravej stravy, nedostatku fyzickej aktivity, fajčenia a nadmernej konzumácie alkoholu. Na zníženie hladín triglyceridov je dôležité vykonať zmeny životného štýlu, ako je zdravá strava, pravidelné cvičenie a odvykanie od fajčenia. Okrem toho začlenenie pravidelnej fyzickej aktivity do vašej každodennej rutiny napomáha znížiť hladiny triglyceridov.

  1. Nízky HDL cholesterol

Nízky HDL cholesterol je stav, pri ktorom má jedinec abnormálne nízku hladinu cholesterolu s vysokou hustotou lipoproteínov (HDL) v krvi. HDL cholesterol je dôležitou zložkou lipidového profilu a často sa označuje ako „dobrý“ cholesterol.

Pomáha odstraňovať prebytočný cholesterol z tela a transportovať ho do pečene na vylučovanie. Nízka hladina HDL cholesterolu môže zvýšiť riziko vzniku srdcových chorôb a mozgovej príhody, ako aj iných zdravotných problémov.

Najčastejšou príčinou nízkeho HDL cholesterolu je nezdravý životný štýl, ako je strava s vysokým obsahom cukrov a zlých tukov, nedostatok fyzickej aktivity, fajčenie a nadmerná konzumácia alkoholu. Genetika hrá taktiež úlohu pri nízkych hladinách HDL cholesterolu. Okrem toho určité zdravotné stavy a lieky môžu tiež prispieť k nízkej hladine HDL cholesterolu.

Aby sa udržala zdravá hladina HDL cholesterolu, je dôležité vykonať zmeny životného štýlu, ako je zdravá výživa, pravidelné cvičenie a vyhýbanie sa fajčeniu či nadmernej konzumácii alkoholu. Okrem toho je dôležité porozprávať sa s lekárom o akýchkoľvek iných zdravotných stavoch alebo liekoch, ktoré môžu prispievať k nízkym hladinám HDL cholesterolu.

  1. Vysoký krvný tlak

Vysoký krvný tlak alebo hypertenzia je hlavným rizikovým faktorom srdcového infarktu, mozgovej príhody a iných kardiovaskulárnych ochorení. Vysoký krvný tlak je definovaný ako tlak 140/90 mmHg alebo vyšší.

Je dôležité pravidelne sledovať krvný tlak a robiť zmeny životného štýlu, aby ste znížili riziko vzniku vysokého krvného tlaku. Tieto zmeny životného štýlu zahŕňajú zdravú výživu, udržiavanie zdravej hmotnosti, pravidelné cvičenie a obmedzenie konzumácie alkoholu.

  1. Vysoká hladina glukózy nalačno

Základné príčiny metabolického syndrómu nie sú úplne pochopené, ale predpokladá sa, že svoju úlohu zohrávajú faktory životného štýlu, ako je obezita, fyzická nečinnosť a nezdravá strava. Ľudia s nadváhou alebo obezitou a majú sedavý životný štýl, sú vystavení vyššiemu riziku vzniku metabolického syndrómu.

Liečba metabolického syndrómu zvyčajne zahŕňa zmeny životného štýlu, ako je pravidelná fyzická aktivita, chudnutie a zdravá výživa.. Zmeny zdravého životného štýlu môžu pomôcť znížiť riziko kardiovaskulárnych ochorení, cukrovky 2. typu a ďalších zdravotných problémov spojených so syndrómom.

Foto: zdroj/Mufid Majnun

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

NESEDA.com