> Prednášky a workshopy

Vedomosti. Aplikácia. Výsledky.

Len málo kto si uvedomuje, že vysoká produktivita je vedľajším produktom vysokého zdravia a pevnej nervovej sústavy. Lenže zdravie nieje náhoda ani abstraktný pojem. Je to veličina ktorú vieme odmerať aj zadefinovať. Súčet kvality zdravia vybranej skupiny ľudí tvorí súčet potenciálu firmy, pre ktorú títo jedinci pracujú. To si potrebujeme uvedomiť my všetci, čo tvoríme skvelé projekty a v nich pracovné miesta. A práve preto sme pripravili sériu zaujímavých prednášok a celkovú koncepciu dlhodobého firemného servisu, ktorý napĺňa našu misiu o tom, ako ľuďom pomáhať ostať zdravými v sedavom zamestnaní.

Lorem ipsum dolor set amit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lectus nullam risus dis vel. Pellentesque tristique turpis sed egestas.

Naša vízia je stvorená s mechanizmov, ktoré zabezpečia zmenu správania i dátovú spätnú väzbu, bez ktorej by sme podliehali iba ilúziám. Nie je podstatné či si vyberiete skromné riešenia alebo komplexný servis. Dôležité je začať. Na výber máte niektoré alebo všetky z týchto riešení:

Témy prednášok

  1. Ako spáliť 1000-2000 kalórií za deň počas pracovnej doby?
  2. Ako spolu súvisia produktivita, zdravie a gravipauza? 
  3. Ako neprísť o zdravie v sedavom zamestnaní?
  4. Ako stravou „nezabiť“ produktivitu v práci?
  5. Prečo merať zdravie pracujúceho človeka?
  6. Ako sa pohyb na pracovisku dá stihnúť za no-extra-time?
  7. Ako si plánovať prácu, život a nezabudnúť ani na zdravie?
  8. Prečo do manažmentu práce patrí aj manažment hladu či chladu?

Prednášajúcim je zakladateľ Neseda projektu PaedDr. Vlado Zlatoš, PhD., expert na udržateľnú životosprávu, výživný pohyb a funkčnú výživu.