> Spoločnosti

neseda Produkty

Každá činnosť, ktorá je denno denná je extrémne dôležitá pre Vaše zdravie.

Neseda prémium je prvá stolička, ktorá rešpektuje skutočnosť, že ľudskému telu nie je prirodzené a zdravé sedieť niekoľko hodín v rovnakej polohe. Je to dôvod, prečo nie je určená na sedenie, ale na striedanie polôh.

Naše produkty Naše produkty

Služby pre spoločnosti

Každá činnosť, ktorá je denno denná je extrémne dôležitá pre Vaše zdravie.

Miera rizika, ktorú podstupujete každý jeden pracovný deň, v ktorom nebolo dostatok pohybu, je veľmi vysoká. Málokto si však uvedomuje, aký je rozdiel medzi pohybom a tréningom. Zistite aké skóre rizika podstupujete vo vašom pracovnom prostredí, aby ste mohli vytvoriť priestor pre novú proaktívnu zmenu.

Viac o zdravom sedení

Služby pre spoločnosti

Každá činnosť, ktorá je denno denná je extrémne dôležitá pre Vaše zdravie.

Miera rizika, ktorú podstupujete každý jeden pracovný deň, v ktorom nebolo dostatok pohybu, je veľmi vysoká. Málokto si však uvedomuje, aký je rozdiel medzi pohybom a tréningom. Zistite aké skóre rizika podstupujete vo vašom pracovnom prostredí, aby ste mohli vytvoriť priestor pre novú proaktívnu zmenu.

Viac o zdravom sedení

Zdravé pracovisko

Každá činnosť, ktorá je denno denná je extrémne dôležitá pre Vaše zdravie.

Neseda prémium je prvá stolička, ktorá rešpektuje skutočnosť, že ľudskému telu nie je prirodzené a zdravé sedieť niekoľko hodín v rovnakej polohe. Je to dôvod, prečo nie je určená na sedenie, ale na striedanie polôh.

Viac o spôsoboch financovania Viac o spôsoboch financovania

Možnosti financovania 

Každá činnosť, ktorá je denno denná je extrémne dôležitá pre Vaše zdravie.

Neseda prémium je prvá stolička, ktorá rešpektuje skutočnosť, že ľudskému telu nie je prirodzené a zdravé sedieť niekoľko hodín v rovnakej polohe. Je to dôvod, prečo nie je určená na sedenie, ale na striedanie polôh.

Viac o zdravom sedení

Možnosti financovania 

Každá činnosť, ktorá je denno denná je extrémne dôležitá pre Vaše zdravie.

Neseda prémium je prvá stolička, ktorá rešpektuje skutočnosť, že ľudskému telu nie je prirodzené a zdravé sedieť niekoľko hodín v rovnakej polohe. Je to dôvod, prečo nie je určená na sedenie, ale na striedanie polôh.

Viac o zdravom sedení