neseda Produkty

Nepredávame vám produkty. Tvoríme firemné prostredie ktoré je bohaté na pohyb, aby ste počas práce nestrácali svoje zdravie. 

Žijeme a pracujeme v prostredí, ktoré je chudobné na pohyb. Dve alebo tri dekády celodenného sedenia naše telo ešte ako tak zvládne. Ale každý ďalší rok sa v našom tele kumulujú zbytočné zdravoné komplikácie, ktoré by vyriešili aj jednoduché pohyby ktoré sa dajú vykonávať počas pracovnej doby (za no-extra-time). Prinášame vám neseda produkty, ktoré vám pomôžu zaviesť kultúru pohybu do vášho pracoviska či homeofficu. 

Naše produkty Naše produkty

Služby a servis pre spoločnosti

Začnime prednáškou a skončime komplexným firemným servisom

Prednášky, neseda produkty, inštalácie pohybových prvkov pre aktívnu kanceláriu, spoločné rocvičky alebo rovno workskopy. To všetko pre vás vieme zabezpečiť, pretože tým aj sami žijeme. Medzi nami sa nachádzajú experti na pohyb a dlhodobo udržateľnú životosprávu, aby sme vašich ľudí správne namotivovali a poskytli im vedomosti ako sa kvalifikovane postarať o svoje vlastné telo. 

Viac o zdravom sedení
Zdravé pracovisko

Služby a servis pre spoločnosti

Začnime prednáškou a skončime komplexným firemným servisom

Prednášky, neseda produkty, inštalácie pohybových prvkov pre aktívnu kanceláriu, spoločné rocvičky alebo rovno workskopy. To všetko pre vás vieme zabezpečiť, pretože tým aj sami žijeme. Medzi nami sa nachádzajú experti na pohyb a dlhodobo udržateľnú životosprávu, aby sme vašich ľudí správne namotivovali a poskytli im vedomosti ako sa kvalifikovane postarať o svoje vlastné telo. 

Viac o našom servise

Zdravé pracovisko a movement cowork

Čisté a pekné pracovné prostredie už dávno nestačí. Ani výškovo nastaviteľné stoly neriešia tento komplexný problém. Na rad prichádza kultúra pohybu, ktorú vám pomôžeme zaviesť na vaše pracovisko. 

Urobíme všetko preto, aby naša misia a vízia boli naplnené a my tak pozitívne ovplyvnili životy tisícov pracujúcich ľudí v Čechách a na Slovensku. Preto hľadáme spolu s vami cesty, ako optimálne financovať väčší odber našich Neseda produktov. Stačí si vybrať a kontaktovať nás.

Zistite viac o movement coworku Zistite viac o movement coworku

Možnosti financovania 

Ponúkame unikátne možnosti financovania našich Neseda produktov, či už formou leasingu alebo dlhodobého prenájmu.

Neseda prémium je prvá stolička, ktorá rešpektuje skutočnosť, že ľudskému telu nie je prirodzené a zdravé sedieť niekoľko hodín v rovnakej polohe. Je to dôvod, prečo nie je určená na sedenie, ale na striedanie polôh.

Viac o zdravom sedení

Možnosti financovania 

Ponúkame unikátne možnosti financovania našich Neseda produktov, či už formou leasingu alebo dlhodobého prenájmu.

Urobíme všetko preto, aby naša misia a vízia boli naplnené a my tak pozitívne ovplyvnili životy tisícov pracujúcich ľudí v Čechách a na Slovensku. Preto hľadáme spolu s vami cesty, ako optimálne financovať väčší odber našich Neseda produktov. Stačí si vybrať a kontaktovať nás.

Zistite viac