Po dohode s majiteľmi preberá vedenie Neseda j.s.a. od 1. augusta 2018 ako CEO Marek Lutz. Michal Duchoň bude podporovať tím externe ako poradca pre pracovné prostredie.

Michal sa rozhodol uvoľniť svoju kapacitu pre iné možné projekty a zároveň načerpať nové sily a inšpiráciu. Ďakujeme mu za jeho nepopierateľnú energiu, ktorou pomohol nesede rozbehnúť prvý rok na trhu, získať spokojných zákazníkov a postaviť základy kvalitného výkonného tímu. V budúcnosti s Michalom rátame v rámci konzultačných služieb pre firmy, kde jeho invenčnosť, energia a odbornosť určite budú pridanou hodnotou.

Marek sa do tímu pridal na začiatku apríla 2018 s cieľom podporiť obchodné a distribučné aktivity neseda. V priebehu úvodných mesiacov získal prvých distribučných partnerov na Slovensku a v Českej republike, naštartoval priamy predaj pre firemných zákazníkov a spolupracoval na kľúčových interných aktivitách.

“Neseda nie je o jednom človeku, ale o myšlienke pracovného prostredia, ktoré podporuje pohyb. Michal priniesol rozvoju firmy mnoho, za čo mu ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v budúcnosti. Pre nás je cieľ na najbližšie mesiace jasný – zefektívniť výrobu, posilniť predaj a hľadať partnerstvá a investičné možnosti na to, aby sme mohli plniť naše poslanie,” vyjadril sa Marek Lutz.

Marekovi želáme veľa úspechov a vytrvalosti potiahnuť nesedu spolu s celým tímom vpred.

Neseda j.s.a.

01.08.2018

neseda

This is a paragraph.It is justify aligned. It gets really mad when people associate it with Justin Timberlake. Typically, justified is pretty straight laced. It likes everything to be in its place and not all cattywampus like the rest of the aligns. I am not saying that makes it better than the rest of the aligns, but it does tend to put off more of an elitist attitude.

zmena-vo-vkonnom-tme-neseda