Zla­toš a Tru­ban o svo­jej inte­li­gent­nej sto­ličke Nesede: Ešte máme pred sebou mnoho kro­kov, ale neza­dr­ža­teľne sa to blíži

V dneš­nej dobe sa málo­ktorí z nás vyhnú nie­koľ­ko­ho­di­no­vému sede­niu počas pra­cov­ného dňa. Správne drža­nie tela pri sedení je doslova výzvou. Ale naozaj exis­tuje správny spô­sob sede­nia?

Vlado Zla­toš a Michal Tru­ban majú jasnú odpo­veď – neexis­tuje.

Continue reading Zla­toš a Tru­ban o svo­jej inte­li­gent­nej sto­ličke Nesede: Ešte máme pred sebou mnoho kro­kov, ale neza­dr­ža­teľne sa to blíži

ČÍTAŤ VIAC

Lepšia kultúra pohybu a NESEDA sa blížia

Stolička NESEDA informácie, dizajn a predpredaj

S vývojom stoličky NESEDA sme vás oboznámili ešte koncom roka 2015. Za ten čas sme intenzívne pracovali a menej komunikovali. Tento projekt nás zaviedol do oblastí, v ktorých nemáme žiadne skúsenosti a naprieč viacerými odbormi, v ktorých sme potrebovali profesionálnu pomoc (dizajnéri, konštruktéri, vývojári). Smerovanie projektu a skúsenosti ktoré v ňom naberáme, sú pre nás nesmierne zaujímavé a cenné. V najbližších dňoch je náš plán nasledovný:

Continue reading Lepšia kultúra pohybu a NESEDA sa blížia

ČÍTAŤ VIAC
front-page